Món Barcino és un projecte empresarial que sorgeix  arrel de la realització d’un treball final de carrera, de l’àrea de gestió de cultural i patrimonial, de la llicenciatura d’Humanitats.

Inicialment Món Barcino neix al 2011 com a bloc històric-cultural centrat a la ciutat de Barcelona, i posteriorment juntament amb la labor informativa del bloc, passa a desenvolupar serveis culturals amb un programa de rutes i itineraris a peu centrats a la ciutat de Barcelona.

El projecte Món Barcino compta amb diversos col·laboradors amb perfils de diferents  àmbits de les humanitats, l’història i l’història de l’art.

En tots els nostres itineraris lliurem un dossier informatiu sobre la ruta desenvolupada que ajuda a complementar les explicacions del guia acompanyant.

Si vols rebre més informació sobre les nostres rutes o inscriure’t en algun dels nostres itineraris, pots omplir el nostre formulari de contacte