Món Barcino és un projecte empresarial que surgeix arrel de la realització d’un treball final de carrera, de l’ àrea de gestió cultural i patrimonial  de la llicenciatura de Humanitats.

Inicialment Món Barcino neix al 2011 com a  bloc històric-cultural centrat a la ciutat de Barcelona, i posteriorment  junt a la tasca informativa del bloc, passa a desenvolupar serveis culturals amb un programa de rutes e itineraris a peu centrats a la ciutat de Barcelona.

El projecte Món Barcino té diversos col.laboradors amb perfils dels camps de les humanitats, la història i la història de l’ art.

Els nostres guies estan habilitats com guies oficials de turisme per la Generalitat de Catalunya.

En tots  els nostres itineraris donem un dossier informatiu al voltant de la ruta desenvolupada que ajuda a complementar les explicacions del guia acompanyant.

Si vols rebre més informació sobre les nostres rutas  o inscriure’t en algun dels nostres itineraris, pots omplir el seguent formulari de contacte