Per a una major proximitat i una millor atenció a les explicacions del guia, els grups estaran formats com a màxim per 10-15 persones.

Els preus per ruta són:

Grups d'1 a 6

10 € per persona

Grups de 7 a 12

9 € per persona