Ruta de la Barcelona jueva

Durant l’ edat mitjana va proliferar a Barcelona una pròspera i sàvia comunitat jueva.De les seves vivendes, dels seus comerços, de les seves sinagogues,del les seves costums, dels seus rituals en parlarem mentres passegem pel call jueu. D’aquest judaisme medieval Barceloní fins com avui la comunitat jueva viu a Barcelona. Entrarem al centre d’interpretació del call jueu, vivenda d’un comerciant hebreu a l’edat mitjana, per descobrir la Barcelona jueva.

Continue Reading