Ruta la Barcelona Romana i Gòtica

Descobreix la història de la fundació de la colònia de Barcino. Les muralles de la ciutat romana creada fa 2025 anys, l’aqüeducte que proveïa aigua a la ciutat de Barcino, la necròpoli on s’enterraven els morts de classe mitjana, les domus on vivien les famílies més riques.
Passeja pel barri gòtic i observant els seus edificis més enblemátics descobreix com el barri no és tan gòtic com sembla i coneix tots els secrets i anècdotes que amaga.

Continue Reading